Home
 • Igbo Syntax 2 by MO Ndiribe

  Description
  Author: MO Ndiribe
  Course code: IGB308
  Year-published: 2014
  Department: Arts and Humanities
  Level: 300
  School: University of Nigeria
  Uploaded by: Admin
  Uploaded on: 19-November-2020
  Size: 429.96 KB
  Number of downloads: 0
  Number of points needed for download: 1

  This book contains information on NKEJIASUSU , NKPOAHA , aha , nnochiaha , ngwaa , nkowaaha , nkwuwa , mbuuzo , njiko , ntimpku , ahaaka , ahaizugbe , nnyemaKA NGWA , mmekangwa , mfinitivu , jorondu , jorondu ukwu , ngwaa nnara , ngwaa ebu nnara , nruaka , mkpolite utoasusu , utoasusu grama ochie , ndi nnyocha usoro , ndina ewumewu , akara nkiti , akara mbudo , eserese nkiti , mperi nke ewumewu , grama ndoko usoro , eserese grama ndoko suoro , grama ohuru , agbaala , mgbakwunye , agbaelu , mgbanwe onodu , ntinye , mwepu keaha , udaolu

  Find this helpful? You can share to your friends

  Go to download page